ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - KADENCJA 2006/2007

    Na początku listopada ubiegłego roku odbyły się wybory do nowych władz SU, w ciągu tygodnia ukonstytuował się nowy zarząd. Zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:
-    Zabawa andrzejkowa,
-    Dzień Świętego Mikołaja dla społeczności Zespołu Szkół,
-    Uroczysta Wigilia samorządowa,
-    Walentynki i zabawa karnawałowa,
-    Udział w pożegnaniu absolwentów szkoły i ufundowanie im nagród,
-    Uczestnictwo w IV Święcie Szkoły,
-    Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego,
-    Zabawa z okazji otrzęsin klas I i wizyty młodzieży węgierskiej.
Prowadzono stałą działalność na terenie szkoły:
-    Organizacja i kontrola dyżurów uczniowskich,
-    Prowadzenie Kafejki - najważniejsza i najbardziej odpowiedzialna sfera działalności SU,
-    Systematyczne prowadzenie dokumentacji: Kronika SU, księga protokołów, księga skarbnika, dokumentacja związana z działalnością sklepiku (zeszyt utargów, księga rachunków),
-    Losowanie "szczęśliwego numerka",
-    usługi ksero.
    Czworo uczniów z klasy III LO otrzymało zapomogi w wysokości 50 zł przed studniówką. Członkowie SU zaangażowali się w akcję promocyjną naszych szkół ponadgimnazjalnych - uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą z Rajbrotu, Łąkty Górnej i Rozdziela w naszej szkole oraz w giełdzie zawodoznawczej w Bochni.
     Wszyscy członkowie SU z klas trzecich otrzymali upominki ufundowane przez Samorząd na zakończenie roku szkolnego. Samorząd Uczniowski współpracuje z autorem serwisu internetowego szkoły P. T. Olszewskim w zakresie przekazywania informacji o swej działalności.
    Na szczególne podkreślenie zasługuje:
1.    Czwarta edycja akcji "Koniczynka dla Piotra" w marcu b.r.
2.    Zakup kilkunastu cennych książek dla szkolnej biblioteki, poświęconych królowej Jadwidze. Książki zostały zakupione poprzez stronę www.allegro.pl.
3.    Świetne prosperowanie Kafejki, co pozwala na duży udział SU w finansowym wspieraniu imprez szkolnych.

Wydatki SU w ciągu roku:
-    kwiaty, dekoracje, imprezy, prymicje absolwenta szkoły, zdjęcia, kronika, itp: 1111,9 zł,
-    organizacja dyskotek: 550 zł,
-    organizacja dnia Świętego Mikołaja dla społeczności szkolnej (w tym zakup stroju): 529,86 zł,
-    Wigilia: 154, 92 zł,
-    upominki dla absolwentów: 143 zł,
-    akcje charytatywne, zapomogi: 228,71 zł,
-    dotacje (konkursy, ukwiecenie obejścia szkoły, przyjazd młodzieży węgierskiej): 950 zł,
-    książki o Św. Jadwidze: 417,50 zł,
-    zakup czajnika, naprawa zamrażarki: 275 zł,
Razem: 4360,89 zł

                                                                                                                                                          Październik 2007 r.

 wstecz